ראשי / מזה פה?

מזה פה?

שיטוט קצר באתרים ישראלים העוסקים בזכויות אדם, מצביע חיש קל על התמקדות בזכויות מיעוטים, ובפרט במצבם הביש של הפלסטינים בשטחים. אתר צנוע זה עוסק אמנם בדיכוי וחרות אך לא בדיכויה של קבוצה זו או אחרת אלה באופן כללי באופנים מדכאים ומאפשרים של מערכת רגולטורית (מערכת המסדירה פעילות במרחב מסוים באמצעות חקיקה, תקינה, פיקוח ואכיפה) וכן בדינאמיקה הנובעת מקונפורמיות ומיחס לסמכות (בין אם זו סמכות חברתית, תרבותית, נורמטיבית, אמונית או אחרת.

הרשימות הקצרות שמצאתי לנכון לשטוח כאן עוסקות ברובן במצבו של האדם בחברה בת זמננו ובפרט בישראל.

רגולציה של מרחב כלכלי חברתי נשענת על אוסף של הנחות מוצא, של אקסיומות, המגדירות לה אילוצים, אפשרויות ומטרה. אקסיומות אלה אינן בהכרח מודעות/מנוסחות/ידועות ומקובלות אך השפעתן על סדר היום ודרגות החופש של האדם במרחב המוסדר מכרעת. בדומה קונפורמיות הנה ציות לאוסף נורמות, לאוסף אקסיומות (ולסמכות המיצרת אותן). הקונפורמיות וכן ההגמוניה המיצרת נורמות, משלימות את תהליכי ההסדרה בכינון המרחב הכלכלי חברתי. בהמשך אעסוק במישרין או בעקיפין באוסף האקסיומות המשפיע על החיים בישראל.

וגם בהדרגה, אני משתדל לעבור מעיסוק בדיכוי וחרות בשדה החברתי לעיסוק בחרות אישית, חומרים חדשים עוסקים יותר ויותר בהתפתחות ושיחרור עצמי.

שמי גיא, אפשר לפנות אלי לדוא”ל

תודה

סגור לתגובות

למעלה